Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Safa ve Merve Nedir? - Marka Tur

#Safa ve Merve Nedir? Safa ve Merve Ne Demek? 

“Şüphesiz Safâ ve Merve, Allah’ın sembollerindendir.”(*)

Safa Ve Merve

Safa ve Merve Nedir? Safa ve Merve Ne Demek? 

Mekke-i mükerreme'de Mescidi Haram içerisinde

Mescidi haramın kuzey doğu ve kuzey batısında bulunan çakıl taşı mânâsına gelen iki küçük tepeye Safa ve Merve denir.

Merve Sefa tepeleri arasında sefa'dan başlanıp Merve de son bulacak tarzda 7 kere gidip gelmek vaciptir ve bu şekilde say ibadeti yapılmış olur.

Sefa Kabe'nin kuzeydoğusunda Ebu kubeys dağının dibindedir. Merve’den az yüksektir.

Merve tepesi Safa ile karşı karşıya yaklaşık 400 metre mesafede parçalanmış taş mânâsına gelen Merve tepesi Mescid-i Haram'ın kuzeybatısında olan Kuaykıyan dağı'nın hemen eteğinde dir

Resûlullah, peygamberliğinin ilk yıllarında zaman zaman Safâ tepesine çıkarak İslâmiyet’i tebliğ ediyordu. “Artık sana emredileni açıkça ortaya koy ve müşriklerden yüz çevir!(**)

Safa ve Merve tepelerine Merveteynde denir.

Safa ve Merve tepeleri Hac ve UMREde 7 defa gidip gelmek vacip olan Hac ve UMREnin menasikden olan say'in yapıldığı iki küçük tepedir.

Sizin İçin Önerdiğimiz Diğer Makaleler

KAYNAKLAR

(*):Bakara, 2/158

(**):el-Hicr 15/94

 Diyanet logoTursab logo