Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Haccü’l-Asğar (Küçük Hac) Umre

#UMRE İBADETİ – UMRE NASIL YAPILIR #UMRE NASIL YAPILIR BAYAN - SIHHATLİ BİR UMRE #UMRE NEREDE YAPILIR, MİKAT YERLERİ? #UMRE İÇİN EN UYGUN MEVSİM - UMRE HANGİ AYLARDA GİDİLİR?

 

islâm ıstılahında ise Umre, Kâbe’yi ziyaret etmektir. (1) Umre ibadeti, mikât yerinde ihrama girilerek, Kâbe etrafında tavaf, Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapılarak eda edilir. Hac ile Umre arasındaki fark, Haccın belli bir vakti olduğu halde Umrenin muayyen bir vakti olmaması, Haccın menâsikinden olan Arafat ve Müzdelife vakfeleri, şeytan taşlama ve kurban kesme ibadetlerinin Umrede yer almamasıdır. Bu sebeple Hacca Hacc-ı ekber (büyük Hac), Umreye de Hacc-ı asğar (küçük Hac) denilmiştir. (2)
   Hz. Peygamber, Umrenin dindeki yerini ve manevî değerini belirtmek için şöyle buyurmuştur: “İki Umre, aralarında işlenen günahlara keffarettir. Allah tarafından kabul edilmiş Haccın karşılığı ise cennettir.” (3)
   Hz. Peygamber hayatında dört Umre yapmıştır. Bunlar; Hudeybiye Umresi, Kaza Umresi, Cirâne Umresi ve Hac ile birlikte yapmış olduğu Umredir.  (4)
Umre kelimesi Kur’ân’da, biri aynı âyette (Bakara 2/196) iki defa, diğeri ise fiil formunda (Bakara, 2/158) bir defa olmak üzere toplam üç defa geçmektedir: “Haccı da, Umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin… (5) Bazı âlimler, “Allah için Haccı ve Umreyi tamamlayın.”(6)  meâlindeki âyetin vücup (farz) ifade ettiğini, bazıları ise başlanmış olan ibadetin tamamlanması mecburiyetini ifade ettiğini belirtmişlerdir. (7)
    Hac ve Umrenin ikisine de Hac denilir. Kurban bayramında yapılana “Haccü’l-ekber” (büyük Hac), diğer zamanlarda yapılan Umreye ise “Haccü’l-asğar” (küçük Hac) denilir.  (8)
    Umrenin vakti konusunda Hanefiler, arefe günü, Kurban Bayramı günü ve teşrik tekbirlerinin getirildiği günlerde Umre yapmanın mekruh olduğuna hükmetmişler, Şâfiî ve Hanbelîler ise senenin her gününde Umre yapılabileceğini söylemişlerdir   (9)

 

UMRE İBADETİ – UMRE NASIL YAPILIR

Bütün Umreciler Kutsal Kabe'ye yaptıkları ruhani yolculukları sırasında yaptıkları inanç fiillerine  toplu vaziyette yapılmasına Umre olarak ifade edilir.

Aşağıda belirtileceği gibi, her biri Umreci tam bir kefarete doğru şekilde emredilen bazı dini görev ve İbadetleri yerine getirmesi gereken dört Umre vazifesi vardır... Makelenin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Umre Nasıl Yapılır?

UMRE NASIL YAPILIR BAYAN - SIHHATLİ BİR UMRE

Hicri aylardan Zilhicce ayının 9 ile 13 günleri olan 5 gün haricinde yani Hac sürecinin haricinde senenin her günü Umre yapılabilir. Umrenin Vaciplerinden ve esaslarından olan Tavaf ve Say yapmak olmazsa olmazımızdır. Bilindiği üzere Umre sonunda saçlarımızı kısaltmak veya kazımak Vaciptir fakat Peygamberimiz Umrenin sonunda saçı kazımayı daha eftal görmüştür. İhrama girme konusu ise havaalanında ihrama girmek gayet kolay olacaktır. Türkiye'nin bütün havaalanlarında ihrama girmek için hazırlanmış özel yerler vardır. Bayanlar ise Umre için ihram giymeye mecbur değiller, normal kıyafetleri onların ihramları olarak değerlendirilir.... Makelenin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Umre Nasıl Yapılır Bayanlar

UMRE NEREDE YAPILIR, MİKAT YERLERİ?

 Kuranı Kerim'de , Ve yüce kitabımızda Kabe'ye "Beyt'ül haram" ve Kabe'yi saran Kabe'yi çevreleyen Mescide "Mescid-i Haram" denilmiştir ve Kabe-i Muazzama'nın içinde bulunduğu Mescidi Haram civarınada Mekke Şehri "Harem" bölgesi olarak tabir edilmiştir.

   Mescid-i Haramın civarına "Harem",  "Hıll" ve "Afak" ifadeleriyle ,UMRE ve Hac yapan kişilerde bulundukları bölgelere göre Afaki , Hılli ve Mekki olarak üç sınıfa ayrılmasını netice vermiştir... Makelenin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Umre Nerede Yapılır

UMRE İÇİN EN UYGUN MEVSİM - UMRE HANGİ AYLARDA GİDİLİR?

 Hakikatda UMRE turları için doğru bir zaman kavramı çok doğru olmamakla beraber yoğunluk ve ciddi sıcak ve bazen inşaatların durumu UMRE mevsimi'nin tercih konusu olma durumlarını ortaya çıkarmıştır. 
UMRE huzur ve sükunet içinde yapılması gereken bir ibadettir fakat şu dört beş senedir hem Türkiye'den Hem umum Müslüman memleketlerinden UMREye ciddi manada talep artmıştır.  UMRE turları için doğru zaman kavramını birinci. Olarak yoğunluk noktasında inceleyelim evvela Ramazan UMREsinde bütün dünyadan ciddi bir talep ve Kabe'de bir yoğunluk olduğundan UMRE'ye gidecek şahısların bunu nazar alması gerekli fakat Peygamberimizin buyurduğu üzere Ramazan'da yapılan bir UMRE benim ile hacca mukabil sevabı vardır o yüzden Ramazan UMREsi yoğun da olsa ömürde bir defa gidilmesi katiyen tavsiye olunur... Makelenin Tamamı İçin TIKLAYINIZ

Umre'ye Ne Zaman Gidilir?


.........................................................................
(1)   İbn Arabi, Ahkâmu’l-Kur’an, C.1, s. 169
(2)   Tirmizi, Hac, 88; Mehmet Boynukalın, “Umre” DİA, TDV yay. İstanbul 2011, C.40, s. 150-151
(3)   Buhârî, es-Sahih, “Umre”, 1.
(4)   Buhârî, es-Sahih, “Umre”, 3, “Meğâzî”, 35; İbn Kayyım, Zâdu’l-Meâd, C.2, s. 90-92.
(5)   Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/196.
(6)   Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/196.
(7)   Cessas, Ahkâmu’l-Kur’an, C.1, s. 328-329; Tahâvî, Ahkâmu’l-Kur’an, C.2, s. 211
(8)   Tirmizi, Hac, 88
(9)  837 Tahâvî, Ahkâmu’l-Kur’an, C.2, s. 225; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih, Tercemesi ve Şerhi, C.6, s. 178.Diyanet logoTursab logo